Menu
Gyda hyder, mae popeth yn bosib / With confidence, everything is possible
Home Page

Clwb ar ôl Ysgol/ After School Club

Search
Translate

Clwb ar ôl Ysgol/After school club


Mae lle i hyd at 16 o ddisgyblion yn y clwb. Mae'r clwb ar agor i ddisgyblion o bob oedran. Mae'r clwb yn cychwyn yn syth ar ddiwedd y diwrnod ysgol ac yn gorffen am 5.00 yp.  Cost mynychu'r clwb yw £6.00 y sesiwn, a £4.00 i frodyr a chwiorydd. I sicrhau lle i'ch plentyn cwblhewch y ffurflen berthnasol sydd ar gael o'r ysgol a'i dychwelyd ar DDYDD LLUN.The club can accommodate up to 16 pupils. The club is open to all pupils including afternoon nursery children. The club will start at the end of the school day and finish at 5.00 p.m. The cost is £6.00 per session/£4.00 for siblings. To secure your child's place please complete the registration form and return to school each MONDAY.

Top