Menu
Gyda hyder, mae popeth yn bosib / With confidence, everything is possible
Home Page

Cyngor Ysgol / School Council

Search
Translate
Llongyfarchiadau i'r disgyblion canlynol am gael eu hethol ar i'r Cyngor Ysgol!

Congratulations to the following pupils for being elected onto the School Council!

Blwyddyn 4/5 - Kaeyrah a Jessica Yr 4/5

Blwyddyn 3 - Ashley a Tirion  Yr 3

Blwyddyn 2

Blwyddyn 1
Top