Menu
Gyda hyder, mae popeth yn bosib / With confidence, everything is possible
Home Page

Dosbarth Meithrin - Mrs Davies

Search
Translate

 Croeso i'r Dosbarth Meithrin!
Welcome to the Nursery Class 

 
Croeso i’n dosbarth ni. Mrs Davies yw ein hathrawes ac rydym yn lwcus bod gennym Mrs Dawson a Mrs Evans yn ein helpu.
Welcome to our class. Our classroom teacher is Mrs Davies, and we are lucky to have Mrs Dawson and Mrs Evans to help us.
 
Ein thema y tymor yma ydy 'Carnifal yr Anifeiliaid/ Our Theme for this term is 'Carnival of the Animals'

Ar ddechrau tymor yr Hydref cafodd eich plentyn ffolder newydd. A fyddwch mor garedig a gofalu am y ffolder os gwelwch yn dda oherwydd fe fydd y ffolder yn cael eu defnyddio’n wythnosol rhwng Cartref a’r Ysgol.
At the beginning of the Autumn Term your child received a new folder. Could you please ensure that you take care of the folder as it will be in weekly use between Home and School. 

Rydyn ni’n gwneud gweithgareddau Datblygiad Corfforol ar Ddydd Mercher, felly dewch i’r ysgol yn eich gwisg ymarfer corff.
We have Physical Development activites on Wednesday therefore would you please ensure your child is wearing suitable P.E. kit uniform.
  
Bob Dydd Llun gofynwn yn garedig am gyfraniad o £1 ar gyfer afal a llaeth.
Every Monday we kindly ask for a contribution of £1 for milk and fruit.
 
Ein Cysylltiadau a'r gymuned y tymor hwn yw/ Our links to the community:
Gweinyddion Cynllun Gwen i ymweld gyda’r dosbarth/ Cynllun Gwen ‘Smile’ Plan visiting the school.
 

 Dyma rhai o adnoddau ychwanegol a fydd yn help llaw i’ch plentyn adref os ydych yn dymuno:
 
Gwefannau Defnyddiol/ Useful Websites:

Gwefannau ac adnoddau yn ymwneud â Llythrennedd/ Websites and resources relating to Literacy:
Gwefannau ac adnoddau yn ymwneud â Rhifedd/ Websites and resources relating to Numeracy:
Aps defnyddiol ar gyfer ipads/ Useful Apps for ipads:
Top