This website places cookies on your computer (more info...). By continuing to use this website you are consenting to these cookies.

Ysgol Iach / Healthy School


2016 - '17  Llongyfarchiadau i'r disgyblion canlynol  sydd wedi'u hethol i'r  Pwyllgor Ysgol Iach!

2016 - '17 Congratulations to the following pupils for being elected on to the Healthy School Committee.

Bl 3/4 - Keyrah a Harvey

Bl 2 -  Zachary a Arabella

Bl 1 - Lloyd a Milly May


Gallery - please click to view

(176KB)

HWRE! Yr ail ddeilen Ysgol Iach Diolch Mrs Davies

HWRE! Yr ail ddeilen Ysgol Iach Diolch Mrs Davies (222KB)

Ydy'r person yn gwisgo dillad llachar?

Ydy'r person yn gwisgo dillad llachar? (205KB)

P.C K Bowen yn ein dysgu am ddiogelwch.

P.C K Bowen yn ein dysgu am ddiogelwch. (201KB)

Heddlu'r gymuned yn siarad gyda ni am ddiogelwch.

Heddlu'r gymuned yn siarad gyda ni am ddiogelwch. (229KB)

Mae'n bwysig i ni ddysgu am ddiogelwch ar yr heol!

Mae'n bwysig i ni ddysgu am ddiogelwch ar yr heol! (268KB)

Creu rap iachus!

Creu rap iachus! (200KB)

Miss Tudor yn ein dysgu am fwydydd iachus!

Miss Tudor yn ein dysgu am fwydydd iachus! (211KB)

Murlun Cyngor Ysgol / Eco / Ysgol Iach.

Murlun Cyngor Ysgol / Eco / Ysgol Iach. (208KB)

Ffynnon ddwr a photeli newydd - diolch yn fawr!

Ffynnon ddwr a photeli newydd - diolch yn fawr! (132KB)

Cadw'n heini a chadw'n iach!!!!

Cadw'n heini a chadw'n iach!!!! (167KB)

Paratoi llysiau ar gyfer coginio cawl.

Paratoi llysiau ar gyfer coginio cawl. (222KB)

Mmmmmm! Mae`r cawl llysiau mor iachus a blasus!

Mmmmmm! Mae`r cawl llysiau mor iachus a blasus! (194KB)

Oes germau ar dy ddwylo?

Oes germau ar dy ddwylo? (168KB)

Daeth dwy nyrs i siarad gyda ni am hylendid.

Daeth dwy nyrs i siarad gyda ni am hylendid. (216KB)

Dyma Mr Owain Williams o'r Urdd.

Dyma Mr Owain Williams o'r Urdd. (232KB)

Amser ffrwythau!

Amser ffrwythau! (217KB)

In This Section...

Gwobr Ysgol Iach

Da iawn i bawb ar ennill ein deilen Ysgol Iach cyntaf. Congratulations to everbody for securing our first Healthy School award

Documents - please click to open

docx.gif: Arferion Ysgol Iach Healthy School Habits

Arferion Ysgol Iach Healthy School Habits

Arferion Da Ysgol Iach Good Healthy School Habits
File size: 964KB (Word 2007 File)

doc.gif: Polisi Bwyd YGYCWM 2014 English

Polisi Bwyd YGYCWM 2014 English

File size: 339KB (Word File)

doc.gif: Polisi Bwyd YGYCWM 2014 Cymraeg

Polisi Bwyd YGYCWM 2014 Cymraeg

File size: 352KB (Word File)

pdf.gif: Bwyta'n Iach

Bwyta'n Iach

File size: 223KB (PDF File)

All website content copyright © Ysgol Gymraeg Y Cwm : Website Policy Website design for primary schools, by PrimarySite.net

Log in