Menu
Gyda hyder, mae popeth yn bosib / With confidence, everything is possible
Home Page

Blwyddyn 3 / Year 3

Search
Translate

Croeso i'n dosbarth ni! laugh

 

Croeso i ddosbarth blwyddyn 3. Miss Squire yw ein hathrawes ac rydym yn lwcus bod gennym Mrs Jones  i’n helpu hefyd.

 

 

Thema

Ein thema y tymor yma yw 'Pedwar ban y byd' (Gweler y trosolwg isod er mwyn gweld y gweithgareddau cyffrous fydd yn digwydd yn ystod y tymor).

* Mae Tymor yr Haf 2020 yn un rhyfedd ag anisgwyl iawn.  Ceisiwch ddefnyddio'r wybodaeth ar ein gwefan a'r deunydd sy'n cael ei osod ar 'Teams' er mwyn eich cefnogi tra'n gweithio o adref.  Cadwch yn saff, byddwch yn bositif ac fe welwn ni chi cyn hir. Daw eto haul ar fryn. heart


 
Addysg Gorfforol

 

Bydd cyfnodau Addysg Gorfforol ar Ddydd Mawrth a Dydd Gwener - cofiwch ddod â dillad addas i’r ysgol.

 

Mawrth Mwdlyd

 

Cofiwch ddod ag esgidiau law a chot law pob Dydd Mawrth ar gyfer ein sesiwn Mawrth Mwdlyd. 


Llyfrau darllen / Cyswllt cartref

 
Mi fydd llyfrau / deunydd darllen / tasgau cartref yn cael eu dosbarthu ar Ddydd Gwener  - dewch a’r deunydd yn ôl erbyn Dydd Mercher os yn bosib os gwelwch yn dda.

 

Arian ffrwyth

 
Gofynnwn yn garedig i chwi roi’r arian / siec mewn amlen gydag enw a dosbarth eich plentyn wedi ei ysgrifennu yn glir arno os gwelwch yn dda.  Gwerthfawrogwn yr arian ar ddydd Llun.

 

 


Welcome to our class! laugh

 
Welcome to Year 3. Miss Squire is our class teacher and we are lucky to have Mrs Jones to help us too.

 

 

Theme

Our theme this term is 'Around the World' (Please see the overview below for ideas and activities planned for the term ahead).

*Summer Term 2020 is very different and unprecedented for us all. Please use the useful information and links on this website along with tasks in your 'Teams' to support your learning at home.  Stay safe and we will see you very soon. heart

 


P.E
 
Physical Education lessons are on Tuesdays and Fridays- please bring appropriate clothing to school.

 

 

 

Welly Tuesday

 

Please remember to bring wellies and a raincoat every Tuesday for our outdoor learning session. 

Reading Books / Home Link
 
Reading books/home tasks and letters will be distributed every Friday in folders - bring the materials back by Wednesday if possible please.


Fruit money
 
We kindly ask you to put the money or a cheque in an envelope with your child's name and class clearly written on it. Please pay on Mondays.

Top