Menu
Gyda hyder, mae popeth yn bosib / With confidence, everything is possible
Home Page

Blwyddyn 3 / Year 3

Search
Translate

Croeso i'n dosbarth ni!

 

Croeso i ddosbarth blwyddyn 3. Mrs Kriewald yw ein hathrawes ac rydym yn lwcus bod gennym Mrs Jones a Mr Davies i’n helpu hefyd.

 

Y tymor yma .................... yw ein thema.
 
Addysg Gorfforol
 

Bydd cyfnodau Addysg Gorfforol ar Ddydd  a Dydd  - cofiwch ddod â dillad addas i’r ysgol.


Llyfrau darllen / Cyswllt cartref

 
Mi fydd llyfrau / deunydd darllen / tasgau cartref yn cael eu dosbarthu ar Ddydd  - dewch a’r deunydd yn ôl erbyn Dydd os yn bosib os gwelwch yn dda.
 

Arian ffrwyth

 
Gofynnwn yn garedig i chwi roi’r arian / siec mewn amlen gydag enw a dosbarth eich plentyn wedi ei ysgrifennu yn glir arno os gwelwch yn dda.  Gwerthfawrogwn yr arian ar ddydd Llun. 
 

 


Welcome to our class!

 
Welcome to Year 3. Mrs Kriewald is our class teacher and we are lucky to have Mrs Jones and Mr Davies to help us too. This term '..............' is our theme.

P.E
 
Physical Education lessons are on Tuesdays and ........- please bring appropriate clothing to school.Reading Books / Home Link
 
Reading books/home tasks and letters will be distributed every ....... in folders - bring the materials back by ...... if possible please.


Fruit money
 
We kindly ask you to put the money or a cheque in an envelope with your child's name and class clearly written on it. Please pay on Mondays.

Top