Menu
Gyda hyder, mae popeth yn bosib / With confidence, everything is possible
Home Page

Blwyddyn 3 / Year 3

Search
Translate

Croeso i'n dosbarth ni! laugh

 

Croeso i ddosbarth blwyddyn 3. Miss Squire yw ein hathrawes ac rydym yn lwcus bod gennym Mrs Jones  i’n helpu hefyd.

 

Y tymor yma 999 yw ein thema.
 
Addysg Gorfforol

 

Bydd cyfnodau Addysg Gorfforol ar Ddydd Mawrth a Dydd Gwener - cofiwch ddod â dillad addas i’r ysgol.

 

Mawrth Mwdlyd

 

Cofiwch ddod ag esgidiau law a chot law pob Dydd Mawrth ar gyfer ein sesiwn Mawrth Mwdlyd. 


Llyfrau darllen / Cyswllt cartref

 
Mi fydd llyfrau / deunydd darllen / tasgau cartref yn cael eu dosbarthu ar Ddydd Gwener  - dewch a’r deunydd yn ôl erbyn Dydd Mercher os yn bosib os gwelwch yn dda.

 

Arian ffrwyth

 
Gofynnwn yn garedig i chwi roi’r arian / siec mewn amlen gydag enw a dosbarth eich plentyn wedi ei ysgrifennu yn glir arno os gwelwch yn dda.  Gwerthfawrogwn yr arian ar ddydd Llun.

 

 


Welcome to our class! laugh

 
Welcome to Year 3. Miss Squire is our class teacher and we are lucky to have Mrs Jones to help us too.

 

This term '999' is our theme.

P.E
 
Physical Education lessons are on Tuesdays and Fridays- please bring appropriate clothing to school.

 

 

 

Welly Tuesday

 

Please remember to bring wellies and a raincoat every Tuesday for our outdoor learning session. 

Reading Books / Home Link
 
Reading books/home tasks and letters will be distributed every Friday in folders - bring the materials back by Wednesday if possible please.


Fruit money
 
We kindly ask you to put the money or a cheque in an envelope with your child's name and class clearly written on it. Please pay on Mondays.

Top