Menu
Gyda hyder, mae popeth yn bosib / With confidence, everything is possible
Home Page

Blwyddyn 3 a 4 / Years 3 & 4

Search
Translate

Croeso i'n dosbarth ni! laugh

 

Croeso i ddosbarth blwyddyn 3 a 4. Miss Furlong yw ein hathrawes ac rydym yn lwcus bod gennym Mrs Morgan, Mrs Jones a Mrs Dawson i’n helpu hefyd.

 

 

Thema

Ein thema y tymor yma yw 'Pedwar ban y byd' (Gweler y trosolwg isod er mwyn gweld y gweithgareddau cyffrous fydd yn digwydd yn ystod y tymor).


 
Addysg Gorfforol

 

Bydd cyfnodau Addysg Gorfforol ar Ddydd Llun a Dydd Mercher - cofiwch wisgo dillad addas i’r ysgol.

 


Cyswllt cartref

 
Mi fydd tasgau cartref yn cael eu dosbarthu ar Ddydd Gwener  - cwblhewch y tasgau cartref erbyn y Dydd Gwener canlynol os gwelwch yn dda.


 

 


Welcome to our class! laugh

 
Welcome to Year 3 and 4. Miss Furlong is our class teacher and we are lucky to have Mrs Morgan, Mrs Jones and Mrs Dawson to help us too.

 

 

Theme

 

Our theme this term is 'Around the World' (Please see the overview below for ideas and activities planned for the term ahead).

 


P.E
 
Physical Education lessons are on Mondays and Wednesdays- please wear appropriate clothing to school.

 


Home Tasks
 
Home tasks will be distributed every Friday - please complete home tasks by the following Friday

 

Top