Menu
Gyda hyder, mae popeth yn bosib / With confidence, everything is possible
Home Page

Blwyddyn 4 a 5 / Years 4 & 5

Search
Translate

Croeso i'n dosbarth ni!

 

Croeso i Flwyddyn 4 a 5. Mrs Pryce yw ein hathrawes ac rydym yn lwcus bod gennym Mrs Morgan, Mrs Jones a Mrs Dawson i’n helpu hefyd.

 

Thema

 

Ein thema y tymor yma yw 'Coedwig Wyllt' (Gweler y trosolwg isod er mwyn gweld y gweithgareddau cyffrous fydd yn digwydd yn ystod y tymor).

 
Addysg Gorfforol
 

Bydd cyfnodau Addysg Gorfforol ar Ddydd Llun a Dydd Gwener  - cofiwch wisgo dillad addas i’r ysgol.


Llyfrau darllen / Cyswllt cartref

 
Mi fydd tasgau cartref yn cael eu dosbarthu ar Ddydd Gwener - cwblhewch erbyn y Dydd Gwener canlynol os gwelwch yn dda.
 


Welcome to our class!

 

Welcome to Year 4 and 5. Mrs Pryce is our class teacher and we are lucky to have Mrs Morgan, Mrs Jones and Mrs Dawson to help us too. 

 

Theme

 

Our theme this term is 'Wild Woods' (Please see the overview below for ideas and activities planned for the term ahead).

 
P.E
 
Physical Education lessons are on Mondays and Fridays - please wear appropriate clothing to school.Home Link
 
Home tasks will be distributed every Friday- please complete the home tasks by the following Friday.  

 

Top