Menu
Gyda hyder, mae popeth yn bosib / With confidence, everything is possible
Home Page

Blwyddyn 4 / Year 4

Search
Translate

Croeso i'n dosbarth ni!

 

Thema

Ein thema y tymor yma yw 'Coedwig Wyllt' (Gweler y trosolwg isod er mwyn gweld y gweithgareddau cyffrous fydd yn digwydd yn ystod y tymor).

* Mae Tymor yr Haf 2020 yn un rhyfedd ag anisgwyl iawn.  Ceisiwch ddefnyddio'r wybodaeth ar ein gwefan a'r deunydd sy'n cael ei osod ar 'Teams' er mwyn eich cefnogi tra'n gweithio o adref.  Cadwch yn saff, byddwch yn bositif ac fe welwn ni chi cyn hir. Daw eto haul ar fryn. heart

 

Croeso i Flwyddyn 4. Mrs Kriewald yw ein hathrawes ac rydym yn lwcus bod gennym Mrs Jones i’n helpu hefyd.

 

Y tymor yma o'r Fferm i'r Fforc yw ein thema.
 
Addysg Gorfforol
 

Bydd cyfnodau Addysg Gorfforol ar Ddydd Llun a Dydd Mawrth Mawrth (nofio)  - cofiwch ddod â dillad addas i’r ysgol.


Llyfrau darllen / Cyswllt cartref

 
Mi fydd llyfrau / deunydd darllen / tasgau cartref yn cael eu dosbarthu ar Ddydd Gwener - dewch a’r deunydd yn ôl erbyn Dydd Mercher os yn bosib os gwelwch yn dda.
 

Arian ffrwyth 

£1.25 am yr wythnos / 25c yn ddyddiol

 
Gofynnwn yn garedig i chwi roi’r arian / siec mewn amlen gydag enw a dosbarth eich plentyn wedi ei ysgrifennu yn glir arno os gwelwch yn dda.  Gwerthfawrogwn yr arian ar Ddydd Llun. 
 

 


Welcome to our class!

 

Theme

Our theme this term is 'Wild Woods' (Please see the overview below for ideas and activities planned for the term ahead).

*Summer Term 2020 is very different and unprecedented for us all. Please use the useful information and links on this website along with tasks in your 'Teams' to support your learning at home.  Stay safe and we will see you very soon. heart

 
Welcome to Year 4. Mrs Kriewlad is our class teacher and we are lucky to have Mrs Jones to help us too. This term Farm to Fork is our theme.

P.E
 
Physical Education lessons are on Mondays and Tuesdays (swimming) - please bring appropriate clothing to school.Reading Books / Home Link
 
Reading books/home tasks and letters will be distributed every Friday in folders - bring the materials back by Wednesday if possible please.


Fruit money

£1.25 per week / 25p per day
 
We kindly ask you to put the money or a cheque in an envelope with your child's name and class clearly written on it. Please pay every Monday.

Top