Menu
Gyda hyder, mae popeth yn bosib / With confidence, everything is possible
Home Page

Blwyddyn 4,5 a 6 - Mrs Pryce

Search
Translate

Croeso i'n dosbarth ni!

 

Croeso i Flwyddyn 4/5/6. Mrs Pryce yw ein hathrawes ac rydym yn lwcus bod gennym Mrs Jones a Mr Davies i’n helpu hefyd.

 

Y tymor yma Y Tuduriaid a'r Stiwartiaid yw ein thema.
 
Addysg Gorfforol
 

Bydd cyfnodau Addysg Gorfforol ar Ddydd  Mawrth (nofio) a Dydd Gwener (sgiliau rygbi) - cofiwch ddod â dillad addas i’r ysgol.


Llyfrau darllen / Cyswllt cartref

 
Mi fydd llyfrau / deunydd darllen / tasgau cartref yn cael eu dosbarthu ar Ddydd Gwener - dewch a’r deunydd yn ôl erbyn Dydd Mercher os yn bosib os gwelwch yn dda.
 

Arian ffrwyth 

£1 am yr wythnos / 20c yn ddyddiol

 
Gofynnwn yn garedig i chwi roi’r arian / siec mewn amlen gydag enw a dosbarth eich plentyn wedi ei ysgrifennu yn glir arno os gwelwch yn dda.  Gwerthfawrogwn yr arian ar Ddydd Llun. 
 

 


Welcome to our class!

 
Welcome to Year 4/5/6. Mrs Pryce is our class teacher and we are lucky to have Mrs Jones and Mr Davies to help us too. This term The Tudors and Stuarts is our theme.

P.E
 
Physical Education lessons are on Tuesday (swimming) and Friday (rugby) - please bring appropriate clothing to school.Reading Books / Home Link
 
Reading books/home tasks and letters will be distributed every Friday in folders - bring the materials back by Wednesday if possible please.


Fruit money

£1 per week / 20p per day
 
We kindly ask you to put the money or a cheque in an envelope with your child's name and class clearly written on it. Please pay every Monday.

Trosolwg Thema / Termly Planning

Top