Menu
Gyda hyder, mae popeth yn bosib / With confidence, everything is possible
Home Page

Blwyddyn 5 a 6 / Years 5 & 6

Search
Translate

Croeso i’n dosbarth ni! Welcome to our class! 😃

Croeso i dudalen Blwyddyn 5 a 6.

 

Thema

Ein thema y tymor yma yw 'MOR a MYNYDD'
 
Addysg Gorfforol
 

Bydd cyfnodau Addysg Gorfforol ar Ddydd Llun a Dydd Mawrth - cofiwch ddod â dillad addas i’r ysgol.

 

 

Gwaith Cartref / Cyswllt cartref

 
Mi fydd llyfrau / deunydd darllen / tasgau cartref yn cael eu dosbarthu ar Ddydd Gwener - dewch a’r deunydd yn ôl erbyn Ddydd Mercher os yn bosib os gwelwch yn dda.
 

Arian ffrwyth

 
25c / £1.25 - Gofynnwn yn garedig i chwi roi’r arian / siec mewn amlen gydag enw a dosbarth eich plentyn wedi ei ysgrifennu yn glir arno os gwelwch yn dda.  Gwerthfawrogwn yr arian ar ddydd Llun. 
 

Diolch! 

 

 
Welcome to Year 5 & 6.

 

Theme

Our theme this term is 'Mountains and Valleys'   (Mor a Mynydd) 

P.E
 
Physical Education lessons are on a Monday and Tuesday- please bring appropriate clothing to school.

 

 


Homework
 
Homework / Projects will be given on a FRIDAY - please return by the following Wednesday.


Fruit money
 

25p / £1.25 - We kindly ask you to put the money or a cheque in an envelope with your child's name and class clearly written on it. Please pay on Monday.

 

                                                                           Thank you! 

 

Gwefannau defnyddiol / Useful webpages 

Top