Menu
Gyda hyder, mae popeth yn bosib / With confidence, everything is possible
Home Page

Blwyddyn 5 a 6 / Years 5 & 6

Search
Translate

Croeso i’n dosbarth ni! Welcome to our class! 😃

 

Dyma ni ar waith!

Croeso i dudalen Blwyddyn 5 a 6 - Mrs C Pryce

Thema

Ein thema y tymor yma yw 'EGNI / YNNI'. (Gweler y trosolwg isod er mwyn gweld y gweithgareddau cyffrous fydd yn digwydd yn ystod y tymor)

* Mae Tymor yr Haf 2020 yn un rhyfedd ag anisgwyl iawn.  Ceisiwch ddefnyddio'r wybodaeth ar ein gwefan a'r deunydd sy'n cael ei osod ar 'HWB Classes' er mwyn eich cefnogi tra'n gweithio o adref.  Cadwch yn saff, byddwch yn bositif ac fe welwn ni chi cyn hir. Daw eto haul ar fryn. heart
 Addysg Gorfforol
Bydd cyfnodau Addysg Gorfforol ar Ddydd Llun a Dydd Mawrth - cofiwch ddod â dillad addas i’r ysgol ac newid i'ch gwisg cyn pob sesiwn. Ni chanieteir gemwaith yn ystod cyfnodau Addysg Gorfforol am resymau iechyd a diogelwch. 

Gwaith Cartref / Cyswllt cartref

 Mi fydd llyfrau / deunydd darllen / tasgau cartref yn cael eu dosbarthu ar Ddydd Gwener - dewch a’r deunydd yn ôl erbyn Ddydd Mercher os yn bosib os gwelwch yn dda.
Arian Cinio / Arian ffrwyth

 Mae ein siop ffrwythau ar agor yn ddyddiol.  Gwerthir ffrwythau ffres am 25c yr un / £1.25 yn wythnosol - Gofynnwn yn garedig i chi dalu ar Ddydd Llun. Defnyddir system gyfrifiadurol ar lein 'SQUID' ar gyfer taliadau cinio os gwelwch yn dda.
 

Diolch! 

 

 
Welcome to Year 5 & 6 - Mrs C Pryce

Theme

Our theme this term is 'ENERGY'. (Please see the overview below for ideas and activities planned for the term ahead)

*Summer Term 2020 is very different and unprecedented for us all. Please use the useful information and links on this website along with tasks in your 'HWB Classes' to support your learning at home.  Stay safe and we will see you very soon.  heart
P.E
 Physical Education lessons are on a Monday and Tuesday- please bring appropriate clothing to school.  Pupils are required to change into their kit before each P.E session. NO jewellery to be worn due to health and safety regulations.

Homework

 Homework / Projects / Reading materials will be given on a FRIDAY - please return by the following Wednesday.

Lunch payment / Fruit money
 
Our fruit shop is open every break time and we sell an array of fresh fruit at 25p each / £1.25 per week. Please pay for school lunch via the online payment system - 'Squid'.

 

                                                                           Thank you! 

 

Gwefannau defnyddiol / Useful websites 

Top