Menu
Gyda hyder, mae popeth yn bosib / With confidence, everything is possible
Home Page

Blwyddyn 6 / Year 6

Search
Translate

Croeso i’n dosbarth ni!๐Ÿ˜ƒ

 

Croeso i ddosbarth blwyddyn 6. Miss Squire yw ein hathrawes ac rydym yn lwcus bod gennym Mrs Morgan, Mrs Jones a Mrs Dawson i’n helpu hefyd.

 

Thema

Ein thema y tymor yma yw 'Mwy na Mods a Rockers' (Gweler y trosolwg isod er mwyn gweld y gweithgareddau cyffrous fydd yn digwydd yn ystod y tymor).
 

Addysg Gorfforol

Bydd cyfnodau Addysg Gorfforol ar Ddydd Llun a Dydd Iau - cofiwch wisgo dillad addas i’r ysgol.


Gwaith Cartref
Mi fydd tasgau cartref yn cael eu dosbarthu ar Ddydd Gwener  - cwblhewch y tasgau carterf erbyn y Dydd Gwener canlynol os gwelwch yn dda.

 

 

Welcome to our class!๐Ÿ˜ƒ


Welcome to Year 6. Miss Squire is our class teacher and we are lucky to have Mrs Morgan, Mrs Jones and Mrs Dawson to help us too.

 

Theme

Our theme this term is 'More than Mods and Rockers' (Please see the overview below for ideas and activities planned for the term ahead).


P.E
Physical Education lessons are on Mondays and Thursdays - please wear appropriate clothing to school.

 

Home Tasks
Home tasks will be distributed every Friday  - please complete home tasks by the following Friday


 

Gwefannau defnyddiol / Useful websites 

Top