Menu
Gyda hyder, mae popeth yn bosib / With confidence, everything is possible
Home Page

Blynyddoedd Cynnar / Early Years

Search
Translate

 Croeso i'r dosbarth Meithrin a Derbyn
Welcome to the Nursery Class and Recpetion class.

 
Croeso i’n dosbarth ni. Miss Thomas yw ein hathrawes ac rydym yn lwcus bod gennym Mrs Morgan, Miss Alford a Mrs Evans yn ein helpu.
Welcome to our class. Our teacher is Miss Thomas, and we are lucky to have Mrs Morgan, Miss Alford and Mrs Evans to help us.
 
Ein thema y tymor yma ydy 'Rhew ac Eira'/ Our Theme for this term is 'Ice and Snow'.

 

Ffolderi/Ffolders
Ar ddechrau tymor yr Hydref cafodd eich plentyn ffolder newydd. A fyddwch mor garedig a gofalu am y ffolder os gwelwch yn dda oherwydd fe fydd y ffolder yn cael eu defnyddio’n wythnosol rhwng Cartref a’r Ysgol.
At the beginning of the Autumn Term your child received a new folder. Could you please ensure that you take care of the folder as it will be in weekly use between Home and School. Please return the folder every Monday.

 

Ymarfer Corff/ P.E.
Ar Ddydd Mawrth ac ar Ddydd Gwener. Plant y meithrin -  dewch i’r ysgol yn eich gwisg ymarfer corff. Plant y Derbyn - dewch a gwisg ymarfer corff mewn bag i'r ysgol ar y dyddiau yma.

On Tuesdays and Fridays. Would you ensure the Nursery children wear suitable clothing to school on these days. Reception children should bring appropriate clothing in a bag to school in order to change for the lessons.  

 

Ffrwyth/Fruit
Bob Dydd Llun gofynnwn yn garedig am gyfraniad o £1.25 ar gyfer ffrwyth a llaeth. 
Every Monday we kindly ask for a contribution of £1.25 for milk and fruit.Please place money in a sealed envelope with your child name clearly written on the front. Thank you.
 
Ein Cysylltiadau a'r gymuned y tymor hwn yw/ Our links to the community:
Cynllun Gwen/Design to Smile

Gwefannau ac adnoddau yn ymwneud â Llythrennedd/ Websites and resources relating to Literacy:
Gwefannau ac adnoddau yn ymwneud â Rhifedd/ Websites and resources relating to Numeracy:
Aps defnyddiol ar gyfer ipads/ Useful Apps for ipads:
Top