Menu
Gyda hyder, mae popeth yn bosib / With confidence, everything is possible
Home Page

Blynyddoedd Cynnar / Early Years

Search
Translate

Llyfryn Meithrin 2021-22 / Nursery Booklet 2021-22

 Croeso i'r dosbarth Meithrin a Derbyn
Welcome to the Nursery Class and Recpetion class.

 
Croeso i’n dosbarth ni. Miss Thomas yw ein hathrawes ac rydym yn lwcus bod gennym Miss Alford, Mrs Evans a Miss Walters yn ein helpu.
Welcome to our class. Our teacher is Miss Thomas, and we are lucky to have Miss Alford, Mrs Evans and Miss Walters to help us.
 
Ein thema y tymor yma ydy 'Rhew ac Eira'/ Our Theme for this term is 'Ice and Snow'.

 

Ffolderi/Ffolders
Ar ddechrau tymor yr Hydref cafodd eich plentyn ffolder newydd. A fyddwch mor garedig a gofalu am y ffolder os gwelwch yn dda oherwydd fe fydd y ffolder yn cael eu defnyddio’n wythnosol rhwng Cartref a’r Ysgol.
At the beginning of the Autumn Term your child received a new folder. Could you please ensure that you take care of the folder as it will be in weekly use between Home and School. Please return the folder every Monday.

 

Ymarfer Corff/ P.E.
Ar Ddydd Iau. Dewch i’r ysgol yn eich gwisg ymarfer corff. 

On Tuesdays and Fridays. Would you ensure the children wear suitable clothing to school on these days.   

 

Ffrwyth/Fruit
Please provide the children with a healthy snack and drink for break time. Water and a piece of fruit is recommended. 


Ein Cysylltiadau a'r gymuned y tymor hwn yw/ Our links to the community:
Cynllun Gwen/Design to Smile

Gwefannau ac adnoddau yn ymwneud â Llythrennedd/ Websites and resources relating to Literacy:
Gwefannau ac adnoddau yn ymwneud â Rhifedd/ Websites and resources relating to Numeracy:
Aps defnyddiol ar gyfer ipads/ Useful Apps for ipads:

Nadolig Llawen wrth Sion Corn

Still image for this video
Nadolig Llawen plant y Meithrin a'r Derbyn. Rydych yn lwcus iawn mae Sion Corn wedi gadael neges arbennig i chi gyd.
Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda.
Top