Menu
Gyda hyder, mae popeth yn bosib / With confidence, everything is possible
Home Page

Clwb ar ôl Ysgol/ After School Club

Search
Translate

Clwb ar ôl Ysgol /After school club


Mae'r clwb ar agor i ddisgyblion o bob oedran gan gynnwys Meithrin prynhawn a Meithrin bore sy'n mynychu gofal cofleidiol yng Nghylch Meithrin Meini Bach. Mae'r clwb yn cychwyn yn syth ar ddiwedd y diwrnod ysgol ac yn gorffen am 5.00 yp.  Cost mynychu'r clwb yw £6.00 y sesiwn, a £4.00 i frodyr a chwiorydd. I sicrhau lle i'ch plentyn cwblhewch y ffurflen berthnasol sydd ar gael o'r ysgol a'i dychwelyd ar DDYDD LLUN gyda'r arian.The club is open to all pupils including afternoon nursery children and morning Nursery using our the wraparound service with Cylch Meithrin Meini Bach. The club will start at the end of the school day and finish at 5.00 p.m. The cost is £6.00 per session/£4.00 for siblings. To secure your child's place please complete the registration form and return to school each MONDAY with payment.

Top