Menu
Gyda hyder, mae popeth yn bosib / With confidence, everything is possible
Home Page

Clwb ffitrwydd/ Fitness club

Search
Translate

Clwb Ffitrwydd / Fitness Club

 

Beth / What? - Rygbi, pêl rwyd, pêl droed, dawns, ioga / Rugby, netball, football, dance, yoga

Pryd / When? - Dydd Mawrth 3.20yp - 4.20yp / Tuesdays 3.20pm - 4.20pm

Pwy / Who?   Blynyddoedd 3 - 6 / Years 3 - 6 

Cost / Cost?  £1 

Top