Menu
Gyda hyder, mae popeth yn bosib / With confidence, everything is possible
Home Page

Clwb yr Urdd/ Urdd club

Search
Translate

Clwb yr Urdd / Urdd Club

 

Beth / What? - Cerddoriaeth, celf, dawns, coginio, gemau / Music, art, dance, cooking, games

Pryd / When? - Dydd Iau 3.20yp - 4.20yp / Thursdays 3.20pm - 4.20pm

Pwy / Who?   Blynyddoedd 3 - 6 / Years 3 - 6 

Cost / Cost?  50c / 50p

Top