Menu
Gyda hyder, mae popeth yn bosib / With confidence, everything is possible
Home Page

Pwy yw Pwy? / Who's Who?

Search
Translate

Mae'r staff yn Ysgol Gymraeg y Cwm wedi ymrwymo i sicrhau fod pob disgybl yn cael y parch a'r gofal gorau. The staff at Ysgol Gymraeg y Cwm are committed to ensuring that every child is respected and receives the best possible care.
 

Pennaeth/Headteacher
Mrs Sara David

Dirprwy Bennaeth/Deputy Headteacher
Mrs Catrin Pryce

Arweiyndd Dosbarth Meithrin/Nursery Class Leader
Mrs Rhian-Wyn Davies

Athrawes Dosbarth Derbyn/Reception Teacher
Miss Katherine Squire

Athrawes Bl 1/Year 1 Teacher
Miss Lucy Thomas

Athrawes Bl 2/Year 2
Mrs Sarah Bowkett

Athrawes Blwyddyn 3/Year 3
Mrs Rhian Kriewald

 

Athrawes Blwyddyn 4,5 a 6/Year 4,5 and 6
Mrs Catrin Pryce

Swyddog Gweinyddol/Admin Officer
Mrs Rachel Taylor

Cynorthwy-ydd Gweinyddol rhan amser/Part time Admin Assistant
Mrs Susan Evans

Cynorthwy-wyr Addysgu/Teaching Assistants
Mrs Rhian-Wyn Davies HTLA
Mrs Sarah Dawson
Mrs Susan Evans
Miss Carina Foligno
Miss Cari Nicholson
Miss Ellie Pritchard
Miss Hannah Tudor
Mrs Kirsten McCloy
Mr Rhidian Davies

Gofalwr/Caretaker
Mr Gary Pugh

Glanhawraig/Cleaner
Helen
Jo


Goruchwyl-wraig Cinio/Lunchtime Supervisor
Mrs Dawn Collins

Top