Menu
Gyda hyder, mae popeth yn bosib / With confidence, everything is possible
Home Page

Blwyddyn 1 / Year 1

Search
Translate

 

Croeso i ddosbarth Blwyddyn 1. Mrs Davies yw ein hathrawes ac rydym yn lwcus bod gennym Mrs McCloy i’n helpu hefyd. Rydym yn mwynhau gweithio ar nifer o weithgareddau yn y dosbarth ac yn yr ardal allanol. Pob tymor rydym yn gweithio’n galed ac yn dysgu pethau newydd a chyffrous yn gysylltiedig a’r thema. Y tymor yma 'Ble yn y Byd?' yw ein thema.
Ewch i'r gwaelod i weld lluniau o flwyddyn 1 yn gweithio a chwarae.
 

Addysg Gorfforol 

 
Bydd cyfnod Addysg Gorfforol ar Ddydd Gwener - cofiwch wisgo dillad addas i’r ysgol.
 
 

Llyfrau darllen / Cyswllt cartref

 
Mi fydd llyfrau / deunydd darllen / tasgau cartref yn cael eu dosbarthu ar Ddydd Iau - dewch a’r deunydd yn ôl erbyn Ddydd Llun os gwelwch yn dda.
 
 

Ffrwyth

 
Gofynnwn yn garedig i chi roi’r arian / siec mewn amlen gydag enw a dosbarth eich plentyn wedi ei ysgrifennu yn glir arno os gwelwch yn dda.  Gwerthfawrogwn yr arian ar DDYDD LLUN.

 

 Welcome to Year 1
 
Mrs Davies is our class teacher and we are lucky to have Mrs McCloy to help us too. We enjoy working on a number of activities in the classroom and in the outside area. Every term we work hard and learn new and exciting things related to the theme. This term 'Where in the World' is our theme.

Scroll down to see pictures of us working and playing in Year 1.

P.E 


Physical Education lessons are on Friday - please wear appropriate clothing to school.

Reading Books/ Home Link
 
Reading books/home tasks and letters will be distributed every Thursday in folders - bring the materials back by Monday please.
 

Fruit
 

We kindly ask you to put the money or a cheque in an envelope with your child's name and class clearly written on it. Please pay on Mondays.

Top