Menu
Gyda hyder, mae popeth yn bosib / With confidence, everything is possible
Home Page

Eco Ysgol / Eco School

Search
Translate

Llongyfarchiadau i'r disgyblion canlynol sydd wedi'u hethol i'r Pwyllgor Eco!

Congratulations to the following pupils for being elected on to the Eco Committee.


Blwyddyn 6 (Year 6) -  Charlie, Carwyn, Millie-M, Konnie

 

Blwyddyn 5 (Year 5) - William, Corey, Berrie a Sophie

 

Blwyddyn 4 (Year 4) - Noah a Ruby

Blwyddyn 3 (Year 3) - Lily a Leon

Blwyddyn 1 a 2 (Year 1 & 2) - Joseph a Lacey
 

Top