Menu
Gyda hyder, mae popeth yn bosib / With confidence, everything is possible
Home Page

Eco Ysgol / Eco School

Search
Translate

Llongyfarchiadau i'r disgyblion canlynol  sydd wedi'u hethol ar i'r  Pwyllgor Eco!

Congratulations to the following pupils for being elected on to the Eco Committee.

Blwyddyn 4/5/6 (Year 4/5/6) - Jessica a Paige

Blwyddyn 3 (Year 3) - Olivia a Millie

Blwyddyn 2 (Year 2) - Georgie ac Oliver

 

Blwyddyn 1 (Year 1) - Anwen a Iestyn

Top