Menu
Gyda hyder, mae popeth yn bosib / With confidence, everything is possible
Home Page

Dewiniaid digidol / Digital wizards

Search
Translate

Llongyfarchiadau i'r disgyblion canlynol sydd wedi'u hethol i'r Dewiniaid digidol!

Congratulations to the following pupils for being elected on to the Digital Wizards!


Blwyddyn 6 (Year 6) -  Alfie a Jacob

 

Blwyddyn 5 (Year 5) - Beau a Tilly

 

Blwyddyn 4 (Year 4) - Freya, Betsan a Peter

Blwyddyn 3 (Year 3) -  Michael a Dylan

Blwyddyn 1 a 2 (Year 1 & 2) - Kian ac Ollie

Top