Menu
Gyda hyder, mae popeth yn bosib / With confidence, everything is possible
Home Page

Llywodraethwyr / Governors

Search
Translate

Mae aelodaeth Corff Llywodraethu yr ysgol wedi cael ei gadarnhau.
Yr aelodau yw:

The membership of the Governing Body has been confirmed. The members are:
Mrs Sara David - Pennaeth / Head Teacher
Mrs Jaci Gruffudd - Cadeirydd / Chair - Cymunedol / Community Governor
Ms Catrin Rowlands -  Is Gadeirydd/Vice Chair - Awdurdod Lleol / Local Authority
Mr Matthew Taylor - Rhiant / Parent Governor
Mrs Ruth James - Cymunedol / Community Governor
Miss Rhian Jones - Awdurdod Lleol / Local Authority
Mr Robert Lewis - Rhiant/Parent Governor
Mrs Catrin Pryce - Staff Dysgu / Teaching Staff
Mrs Cari Morgan - Staff Eraill / Non-Teaching Staff

Adroddiad Blynyddol 2020-21 Annual Report

Adroddiad Blynyddol i Rieni / Annual Report to Parents
Top