Menu
Gyda hyder, mae popeth yn bosib / With confidence, everything is possible
Home Page

Ysgol Iach / Healthy School

Search
Translate

Llongyfarchiadau i'r disgyblion canlynol sydd wedi'u hethol i'r Pwyllgor Ysgol Iach!

Congratulations to the following pupils for being elected on to the Healthy School Committee.


Blwyddyn 6 (Year 6) - Lloyd, Evie, Olivia, Alannah

 

Blwyddyn 5 (Year 5) - Leo a Sophie W

 

Blwyddyn 4 (Year 4) - 

Blwyddyn 3 (Year 3) -  

Blwyddyn 1 a 2 (Year 1 & 2) - 
 

Top