Menu
Gyda hyder, mae popeth yn bosib / With confidence, everything is possible
Home Page

Ysgol Iach / Healthy School

Search
Translate

Llongyfarchiadau i'r disgyblion canlynol sydd wedi'u hethol i'r Pwyllgor Ysgol Iach!

Congratulations to the following pupils for being elected on to the Healthy School Committee.

Blwyddyn 4/5/6 (Year 4/5/6) - Adam 

 

Blwyddyn 3 (Year 3) - Zachary a Noah

Blwyddyn 2 (Year 2) - Tilly a William

Blwyddyn 1 (Year 1) - Emrys a Lexie

Top