Menu
Gyda hyder, mae popeth yn bosib / With confidence, everything is possible
Home Page

Manylion Mynediad / School Admission

Search
Translate

Mae'r ysgol yn derbyn disgyblion oed Meithrin, Derbyn, Blwyddyn 1 a 2 ar hyn o bryd ac yn derbyn disgyblion ar ôl eu penblwydd yn dair oed.

Mae'r ysgol yn gwasanaethu pentrefi Winch-Wen, Bon-y-Maen, Pentrechwyth, Morfa, San Tomos a Port Tennant. Gallwch wneud cais am le os ydych yn byw y tu hwnt i'r dalgylch cyhyd a bod rhif mynediad yr ysgol yn caniatau hyn.

I wneud cais am le neu i gofrestru eich plentyn cysylltwch a'r ysgol.The school is open to Nursery, Reception, Year 1 and Year 2 pupils at present. The school accepts pupils to the Nursery class after their third birthday.

The school's catchment area includes the villages Winch Wen, Bon-y-Maen, Pentrechwyth, Morfa, St. Thomas and Port Tennant. You may apply and secure a place at the school if you live outside the catchment area as long as the school's admission number allows this.

To apply for a place or to register your child please contact the school.

Top