Menu
Gyda hyder, mae popeth yn bosib / With confidence, everything is possible
Home Page

Manylion Mynediad / School Admission

Search
Translate

Mae'r ysgol yn derbyn disgyblion o oed Meithrin i Flwyddyn 6. Rydym yn derbyn disgyblion ar ôl eu penblwydd yn dair oed.

Mae'r ysgol yn gwasanaethu pentrefi Winch-Wen, Bon-y-Maen, Pentrechwyth, Morfa, San Tomos a Port Tennant. Gallwch wneud cais am le os ydych yn byw y tu hwnt i'r dalgylch cyhyd a bod rhif mynediad yr ysgol yn caniatau hyn.

I wneud cais am le neu i gofrestru eich plentyn cysylltwch a'r ysgol.The school is open to pupils from Nursery to Year 6. The school accepts pupils to the Nursery class after their third birthday.

The school's catchment area includes the villages Winch Wen, Bon-y-Maen, Pentrechwyth, Morfa, St. Thomas and Port Tennant. You may apply and secure a place at the school if you live outside the catchment area as long as the school's admission number allows this.

To apply for a place or to register your child please contact the school.

Pecyn Mynediad / Admissions Pack

Top