Menu
Gyda hyder, mae popeth yn bosib / With confidence, everything is possible
Home Page

Dysgu o Adre / Remote Learning

Search
Translate

Pob pythefnos byddwn yn uwchlwytho grid cynllunio.

Gallwch chi gwblhau'r tasgau ar bapur neu defnyddio Jit ar Hwb os yw'n addas. gallwch hefyd tynnu llun o'ch gwaith ac uwchlwytho i ardal ffeiliau ar Hwb.

Defnyddiwch y gweithgraeddau fel sbardun neu syniadau. Mae lles yn dod yn gyntaf cyn unrhywbeth yn ystod y cyfnod ansicr yma. Sicrhewch bod eich plant yn teimlo'n ddiogel.

 

Every fortnight a new planning grid will be uploaded to this page.

The tasks can be completed on paper or if appropriate you can also log in to Hwb and record your work electronically. You could also take photos of the activities that you do at home and upload them to your files on Hwb. 

Please use these activities as a guide or as ideas. Wellbeing is first and foremost during these uncertain times. The Children need to feel safe and loved.

Amserlen engreifftiol - Example Timetable

Grid Cynllunio Wythnos 1 a 2 - Planning Grid Week 1 and 2 (20.4.20-1.5.20)

Grid Cynllunio Wythnos 3 a 4 - Planning Grid Week 3 and 4 (4.5.20-22.5.20)

Grid Cynllunio Wythnos 5 a 6 18.5.20 - 29.05.20

Grid Cynlunio Wythnos 7 a 8 (8.6.20-19.6.20)

Grid Cynllunio Wythnos 9 a 10 (22.6.2020-3.7.2020)

Cynllunio Wythnos 11 a 12 - Planning Weeks 11 and 12

Top