Menu
Gyda hyder, mae popeth yn bosib / With confidence, everything is possible
Home Page

Cyngor Ysgol / School Council

Search
Translate

Llongyfarchiadau i'r disgyblion canlynol am gael eu hethol ar i'r Cyngor Ysgol!

Congratulations to the following pupils for being elected onto the School Council!

Blwyddyn 6 (Year 6) - Jayden, Elis, Theo, Noah

 

Blwyddyn 5 (Year 5) - Amelia ac Ashlee

 

Blwyddyn 4 (Year 4) - 

Blwyddyn 3 (Year 3) -  

Blwyddyn 1 a 2 (Year 1 & 2) - 
 

Top