Menu
Gyda hyder, mae popeth yn bosib / With confidence, everything is possible
Home Page

Cyngor Ysgol / School Council

Search
Translate
Llongyfarchiadau i'r disgyblion canlynol am gael eu hethol ar i'r Cyngor Ysgol!

Congratulations to the following pupils for being elected onto the School Council!

Blwyddyn 4/5/6 (Year 4/5/6) - Jayden

Blwyddyn 3 (Year 3) -  Konnie 

Blwyddyn 2 (Year 2) - Macaulay a Corey

Blwyddyn 1 (Year 1) - Freya a Jacob
Top