Menu
Gyda hyder, mae popeth yn bosib / With confidence, everything is possible
Home Page

Croeso / Welcome

Search
Translate

Croeso i wefan Ysgol Gymraeg y Cwm!

Ysgol newydd cyfrwng Cymraeg yw Ysgol Gymraeg y Cwm. Agorodd ei drysau am y tro cyntaf ym Mis Medi 2012. Pan agorwyd yr ysgol roedd 9 disgybl ar gofrestr yr ysgol. Mae nifer y disgyblion sydd yn mynychu'r ysgol wedi cynyddu'n gyflym yn ystod yr wyth mlynedd diwethaf ac erbyn hyn mae 156 o ddisgyblion yn mynychu'r ysgol a nifer mwy wedi ymgofrestru. Mae'r ysgol yn derbyn disgyblion oed Meithrin, Derbyn, Blwyddyn 1,2,3,4, 5 a 6.

Mae dalgylch yr ysgol yn cwmpasu ardal Winsh-Wen, Bon-y-Maen, Pentrechwyth, Morfa, San Tomos a Port Tennant.

Mae gennym dîm o staff sydd wedi ymrwymo'n llwyr i sicrhau fod pob plentyn yn ein gofal yn derbyn addysg o'r radd flaenaf ac yn cael pob cyfle i gyflawni eu potensial mewn awyrgylch gofalgar, diogel a hapus.


Hyderwn bydd y wefan hon yn rhoi syniad i chi o ethos a natur yr ysgol yn ogystal a darparu gwybodaeth cyfredol i chi am yr hyn sy'n digwydd.


Gobeithiwn y byddwch yn mwynhau eich ymweliad a'r wefan a'ch bod wedi dod o hyd i'r wybodaeth yr oeddech yn chwilio amdano. Cofiwch gysylltu a'r ysgol os ydych am unrhyw wybodaeth pellach.

Diolch am ymweld a'n gwefan!

 Welcome to Ysgol Gymraeg Y Cwm's website!

Ysgol Gymraeg y Cwm is a Welsh medium school. The school opened its doors for the first time in September 2012. When the school opened there were 9 pupils on roll. The school has expanded quickly since it's establishment in 2012 and currently there are 156 pupils on roll with many more registered to start at the school. Currently we are able to accommodate Nursery, Reception, Year 1, 2, 3, 4, 5 and 6 pupils.


The school catchment includes Winch-wen, Bon-y-Maen, Pentrechwyth, Morfa, St Thomas and Port Tennant.


We have a team of staff who are fully committed to ensuring that every child in our care receive a high quality education and given every opportunity to fulfil their potential in a caring, safe and happy environment.

This website aims to give you a taste of the schools ethos, as well as providing regular updated information on what is happening at the school.

We hope that you enjoy your visit to our website, and that you find any information you are looking for. Please feel free to contact the school directly with any queries you may have.

 

Thank you for visiting!


Mrs Sara David
Pennaeth/Headteacher

Top