Menu
Gyda hyder, mae popeth yn bosib / With confidence, everything is possible
Home Page

Llythyron / Letters

Search
Translate

Llythyr Cyfarwyddwr Addysg / Letter from Director of Education Swansea 20.10.2020

Sesiynnau Chwarae am ddim / FREE play sessions

Gwybodaeth gwneud cais i Flwyddyn 7 / Year 7 admissions information 2021

Gwybodaeth Derbyniadau Dosbarth Derbyn / Admissions information Reception Class 2021

Cefnogaeth Addysgiadol tra'n Hunan Ynysu - Educational Support while Self Isolating

Profi, Olrhain a Diogelu / Test, Trace and Protect

Trafnidiaeth ysgol mis Medi / Schools transport for September 2020

Neges o'n Cyfarwyddwr Addysg / Message from our Director of Education

*Meithrin 2020-2021 Nursery* New information/Gwybodaeth newydd

Top