Menu
Gyda hyder, mae popeth yn bosib / With confidence, everything is possible
Home Page

Llythyron / Letters

Search
Translate

Llythyr gan ein Cyfarwyddwr Addysg / Letter from our Director of Education December 2021

Ymgynghoriad i gau'r Clwb Carco / Consultation to close after school care provision

Llythyr Pontio Bl6 2021-2022 / YR6 Transtion Letter 2021-2022

Gwasanaeth Nyrsio Ysgolion pecyn croeso Derbyn / School Nursing Service Welcome Pack for Reception

NEWYDD**Llyfryn Meithrin 2021-22 / Nursery booklet 2021-22**NEW

Llythyr diweddaraf Cyfarwyddwr Addysg / Most recent letter from our Director of Education

Llythyr o'r Cyfarwyddwr Addysg / Letter from Director of Education

10.02.21 Gwybodaeth o'r ALl am ddychwelyd i'r ysgol / Important message from Local Authority on return to school

Cynnal eich plentyn trwy gyfnod anodd / Supporting your child through difficult times

Llythyr Cyfarwyddwr Addysg / Letter from Director of Education Swansea 04.01.2021

18.12.2020 - Neges bwysig gan Gyfarwyddwr Addysg Abertawe / Important message from Director of Education in Swansea

Neges gan arweinwyr y cyngor / a message to parent from council leaders

Papur Bro Wilia local news

Brechiad Ffliw 10.11.2020 Nazal Flu Vaccine

Llythyr Cyfarwyddwr Addysg / Letter from Director of Education Swansea 20.10.2020

Sesiynnau Chwarae am ddim / FREE play sessions

Gwybodaeth gwneud cais i Flwyddyn 7 / Year 7 admissions information 2021

Gwybodaeth Derbyniadau Dosbarth Derbyn / Admissions information Reception Class 2021

Cefnogaeth Addysgiadol tra'n Hunan Ynysu - Educational Support while Self Isolating

Profi, Olrhain a Diogelu / Test, Trace and Protect

Trafnidiaeth ysgol mis Medi / Schools transport for September 2020

Neges o'n Cyfarwyddwr Addysg / Message from our Director of Education

*Meithrin 2020-2021 Nursery* New information/Gwybodaeth newydd

Top