Menu
Gyda hyder, mae popeth yn bosib / With confidence, everything is possible
Home Page

Pwy yw Pwy? / Who's Who?

Search
Translate

Mae'r staff yn Ysgol Gymraeg y Cwm wedi ymrwymo i sicrhau fod pob disgybl yn cael y parch a'r gofal gorau. The staff at Ysgol Gymraeg y Cwm are committed to ensuring that every child is respected and receives the best possible care.
 

Pennaeth/Headteacher
Mrs Sara David

Dirprwy Bennaeth/Deputy Headteacher
Mrs Catrin Pryce

Athrawes Blynyddoedd Cynnar (Meithrin&Derbyn)/ Early Years Teacher (Nursery&Reception)
Miss Lucy Thomas

Athrawes Bl 1/Year 1 Teacher
Mrs Rhian Wyn Davies

Athrawes Bl 2/Year 2
Mrs Sarah Bowkett

Athrawes Blwyddyn 3/Year 3
Miss Katherine Squire

 

Athrawes Blwyddyn 4 / Year 4
Mrs Rhian Kriewald

Swyddog Gweinyddol/Admin Officer
Mrs Rachel Taylor

Cynorthwy-wyr Addysgu/Teaching Assistants
Mrs Sarah Dawson
Mrs Susan Evans
Mrs Cari Morgan
Miss Ellie Pritchard
Mrs Hannah Jones
Mrs Kirsten McCloy
Mr Rhidian Davies

Gofalwr/Caretaker
Mr Gary Pugh

Glanhawraig/Cleaner
Tracy
Jo

Neil 


Staff y gegin / kitchen staff
Mrs Dawn Collins

Mrs Julia Brooks

Top