Menu
Gyda hyder, mae popeth yn bosib / With confidence, everything is possible
Home Page

Pwy yw Pwy? / Who's Who?

Search
Translate

Mae'r staff yn Ysgol Gymraeg y Cwm wedi ymrwymo i sicrhau fod pob disgybl yn cael y parch a'r gofal gorau. The staff at Ysgol Gymraeg y Cwm are committed to ensuring that every child is respected and receives the best possible care.
 

Pennaeth / Headteacher
Mrs Sara David

Dirprwy Bennaeth / Deputy Headteacher
Mrs Catrin Pryce

Athrawes Blynyddoedd Cynnar (Meithrin a Derbyn) / Early Years Teacher (Nursery & Reception)
Miss Lucy Thomas/ Miss Lauren Lewis a Mrs Sarah Dawson

Athrawes Blwyddyn 1 a 2 / Year 1 & 2 Teacher
Mrs Sarah Bowkett / Mrs Rhian Wyn Davies

Athrawes Blwyddyn 3 / Year 3 Teacher
Miss Erika Bytheway

Athrawes Blwyddyn 4 / Year 4 Teacher
Miss Katherine Squire / Mrs Lucy Diamond

 

Athrawes Blwyddyn 5 / Year 5 Teacher
Mrs Rhian Kriewald

 

Athrawes Blwyddyn 6 / Year 6 Teacher

Mrs Catrin Pryce


Swyddog Gweinyddol / Admin Officer
Mrs Susan Evans

Cynorthwy-wyr Addysgu / Teaching Assistants
Mrs Sarah Dawson
Mrs Cari Morgan
Miss Ellie Pritchard
Mrs Hannah Jones
Mrs Kirsten McCloy

Miss Rachel Alford

Miss Lowri Walters

Gofalwr / Caretaker
Mr Gary Pugh

Glanhawyr / Cleaners
Jo Andrews

Lauren Green


Staff y gegin / Kitchen staff
Mrs Dawn Collins

Mrs Julia Brooks

 

Gwirfoddolwyr / Volunteers

Mr Andrew Elsey

 

Top