Menu
Gyda hyder, mae popeth yn bosib / With confidence, everything is possible
Home Page

Blwyddyn 2 / Year 2

Search
Translate
Croeso i Flwyddyn 2!
Welcome to Year 2!
 
Croeso i'r Dosbarth

 

Croeso i’n dosbarth ni. Mrs Bowkett yw ein hathrawes ac mae Mrs Dawson yn ein cefnogi. eithiau mae Mrs Evans neu Mrs Jones yn helpu yn y dosbarth hefyd. Ein thema Haf 2020 yw 'Cartrefi, Cynefinoedd a Chuddfannau'. Gweler ein trosolwg ar waelod y dudalen.

* Mae Tymor yr Haf 2020 yn un rhyfedd iawn! Ceisiwch ddefnyddio'r wybodaeth ar ein gwefan a'r deunydd sy'n cael ei osod ar Hwb yn eich 'Shared files' er mwyn eich cefnogi tra'n gweithio o adref. Cadwch yn saff, byddwch yn bositif ac fe welwn ni chi gyd cyn hir. Daw eto haul ar fryn.

 

Addysg Gorfforol
 
Bydd cyfnodau Addysg Gorfforol ar Ddydd Llun - cofiwch ddod â dillad addas i’r ysgol.

Gwisgwch esgidiau addas bob dydd gan ein bod ni'n ymdrechu i gyflawni milltir y dydd ac rydym yn actif tra'n gweithio yn y Cyfnod Sylfaen.

Dewch a welis ar gyfer ein Mawrth Mwdlyd! Byddwn yn gweithio a dysgu yn yr ardal allanol.

 
Llyfrau darllen / Gwaith Cartref
 
Mi fydd llyfrau a deunydd darllen yn cael eu dosbarthu ar Ddydd Iau fel arfer - dewch a’r deunydd yn ôl erbyn Dydd Mawrth os yn bosib os gwelwch yn dda.
 
Arian cinio / ffrwyth
 

Gofynnwn yn garedig i chwi roi’r arian / siec mewn amlen gydag enw a dosbarth eich plentyn wedi ei ysgrifennu yn glir arno os gwelwch yn dda. Gwerthfawrogwn arian ffrwyth (cyfraniad o £1.25) ar DDYDD LLUN. Cofiwch i ddefnyddio system dalu Squid ar lein ar gyfer cinio eich plentyn.

 

Welcome to Our Class

 

Mrs Bowkett is our class teacher and Mrs Dawson also supports us in class. Sometimes, Mrs Evans and Mrs Jones help us in class also. This term our theme is 'Homes, Hideaways and Habitats'. We have already been busy creating an overview of things we would like to study that can be found at the end of this page. 

* Summer term 2020 is very different for us all. Please use the useful information and links on our school website along with the tasks in your 'Shared Files' folder on Hwb to support your learning at home. Stay safe and we will see you all very soon.


P.E
Physical Education lessons are on a Monday - please bring appropriate clothing to school on these days. Try to wear appropriate footwear every day as we endeavour to walk the daily mile. We are also active when learning in the Foundation Phase.

Reading Books and Homework
Reading books/home tasks and letters will usually be distributed every Thursday in folders - bring the materials back by Tuesday if possible please.
 
Lunch money / fruit
We kindly ask you to put the money or a cheque in an envelope with your child's name and class clearly written on it. Please pay on Mondays. We sell fruit in school during break time and we kindly ask for £1.25 contribution. Remember to use the online payment system 'Squid' for dinners.
Top